Reglament


Aquesta prova de resistència en BTT no és competitiva i està oberta a persones majors de 16 anys que tinguin les suficients facultats físiques i psíquiques per afrontar-la.

· En la present edició del 2016 el límit màxim d'inscrits serà de 300 participants.

· En cap cas es retornarà l'import de la inscripció.

· En el moment de recollir el dorsal serà obligatori portar el DNI o passaport juntament amb la llicència federativa de ciclisme (aquells qui estiguin federats).

· Qui no disposi d'assegurança federativa haurà de contractar l'assegurança de dia en el moment d'inscriure's a la prova.

· L'ús del casc serà obligatori.

· Durant tot el recorregut i en especial als trams oberts de carretera, s'hauran de respectar al màxim les normes del codi de circulació.

· El temps real dels participants es cronometrarà mitjançant xip.

· En cas de males condicions meteorològiques, l'organització decidirà si es pren o no la sortida. En cas de suspensió no es retornarà l'import de la inscripció però es tindrà dret al dinar i a la bossa del corredor.

· El dorsal haurà d'estar visible durant tota la proba.

· L'organització no es fa responsable de possibles accidents físics o materials que puguin patir els participants.

· La persona que incompleixi el reglament de la proba de manera intencionada quedarà automàticament desqualificada.

· L'organització determinarà el temps màxim per la realització de cada circuit.